Согласно требованиям действующего законодательства, публикуем отчётную информацию за 2011 год

ТОВ «АСТАРТА»

Загальна інформація

Назва: ТОВ «Астарта»

Код ЄДРПОУ: 30309469 ПІБ керівника Рикова Поліна Анатоліївна

ПІБ контактної особи: Рикова Поліна Анатоліївна

Реквізити організації

Адреса:                                                 вул. Костянтинівська, 2-а, м. Київ, 04071 Телефон:                                               (044) 461-97-13

Web-сайт:                                             www.astarta-tanit.com.ua

Реквізити ліцензій

                                                                  № ліцензії                                   термін дії до

Брокерська                                           498087 серія АВ                          02/12/2014

Дилерська                                              498088 серія АВ                         02/12/2014

 

Річна фінансова звітність 2011

Форма №1 Баланс

Форма №2 Звіт про фінансові результати

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Аудиторський висновок

Примітки

Завантаження: http://www.ex.ua/load/967872237555/24319823